USA2010

USA2010

Om denne blog

Denne weblog følger vores ferie i USA 5/10 – 22/10 2010.
Vi vil opfordre dig til at tilføje dine kommentarer og meninger.
Dine kommentarer skal opfylde nogle alment gældende etiske og lovbestemte regler. Hvis redaktøren skønner, at disse regler ikke er overholdt, vil din kommentar blive slettet.
Disse almene regler omfatter bl.a.:
• Indholdet skal være i overensstemmelse med loven (Ingen racistiske, pornografiske eller injurierende bemærkninger).
• Indholdet må ikke virke stødende (Ingen religiøse, partipolitiske, personlige og hadfyldte bemærkninger).
• Angiv dit navn (Ingen anonyme kommentarer).

Peter Lassen

LogPosted by Søren P. Petersen 17 Oct, 2010 09:16:26

I Farum ved majtræet står der en søjle til ære for Peter Lassen. Denne ledte mig til at undersøge, hvem Peter Lassen var.

I 1997 (11-12. juli) havde vi besøg af Præsident Clinton. Ud over sin legendariske tale på Nytorv holdt han også en tale til Dronningen under frokosten. Ved den lejlighed nævnte han angiveligt fire danskere, som berømte i USA_ Grundtvig, Søren Kirkegaard: Karen Blixen og Peter Lassen.

Hvem er Peter Lassen?

Peter blev født 31. oktober 1800 i Farum og døbt Peter Larsen. Han havde en meget fattig barndom i Farum, Nr. Herlev og Hillerød. Forældrene flyttede sammen med børnene fra arbejde til arbejde. Han blev dog uddannet grovsmed hos sin farbror i Kalundborg. Efter svendebrevet tog han smedearbejde i København og i 1827 bestod han mesterprøven. Peter Larsen var en dygtig smed, energisk og ihærdig, men alligevel måtte han erkende, at han ikke kunne leve af smedefaget i København. Han emigrerede til USA i 1830. At emigrere til USA i 1830 betød, at man sagde farvel til familie og venner for ”evigt”.

Peter landede i Boston 1831. Det må have været noget af en omstilling. Alt var nyt, sproget, sæder og skikke, regler, klima, geografi, osv. Vi ved, at Peter var energisk, så han har givetvis gået meget målbevidst efter at lære, hvad der var nødvendigt for at kunne begå sig. Han ændrede også sit efternavn fra Larsen til Lassen.

I 1832 til 1838 var han Keytesville, Charlton County, Missouri. Han ernærede sig som smed, og han købte landbrugsland. Han oprettede en borgerbevæbning og var kaptajn af et kompagni. Peter blev medlem af frimurerlogen, Masonic Lodge, i Missouri. Det var også her i Missouri, at han for første gang mødte Johan August Sutter, som senere grundlagde Sacramento, der i dag er hovedstaden i Californien.

I 1839-1840 ledede han en lille gruppe på 13 personer mod vest. Efter strabadser ankom Peter med de fleste i gruppen til Californien 1840. Igennem Rocky Mountains fik de hjælp af en gruppe pelsjægere. Den sidste del af rejsen foregik med et skib hjemmehørende i New York. Skibet havde sejlet varer til nybyggerne i Oregon og var på vej tilbage til New York. Peter blev sat i land i Fort Ross, som var et russisk fort ca. 80 miles nord for Yerba Buena, det nuværende San Francisco. Fra Fort Ross gik de til Sutters Ranch – det nuværende Sacramento.

På den tid var Californien en mexicansk provins, og den californiske guvernør tillod i realiteten ingen emigranter fra de Forenede Stater. Peter var illegal emigrant.

Peter rejste rundt og slog sig ned for en tid her og der. Han var en rigtig entreprenørtype. Så snart han havde bygget et eller andet op, så solgte han resultatet og rejste videre til næste udfordring. Ved Santa Cruz var han den første, som fik bygget en fungerende savmølle. Ideen var, at denne konstante strøm af nybyggere skulle bygge huse at bo i. Der ville være behov for masser af tømmer. Savværket blev tilsyneladende en stor succes. Han solgte møllen og grundlagde en ranch - Bosquero Rancho i Sacramento Valley ca. 150 miles nord for Sutters Ranch. I det første års tid var han her alene sammen med indianerne, som han lærte at forstå og respektere. Indianeren og de hvide kaldte ham Uncle Peter.

Peters plan var, at der her skulle opstå en by. Byen fik navnet Benton City.

Efterhånden fik han besøg af flere amerikanere, som enten undersøgte området, eller som ville slå sig ned som nybyggere. Kaptajn John Charles Fremont og Kit Carson besøgte Peter i april 1846. Peter viste dem bl.a. rundt i de nordlige territorier af Californien. Fremont og Carson var sandsynligvis udsendt af USA's regering kort før krigen om Californien mellem USA og Mexico.

For at få nybyggerne fra øst til at nedsætte sig i Benton City, udviklede Peter en ”trail” igennem Cascade-bjergene og Sierra Nevada, der stadig i dag hedder Lassen Trail. Den ville føre nybyggerne fra øst gennem Benton City, og forhåbentligt ville en del af disse slå sig ned i Lassens by. Og det så ud til at lykkedes. Det lille samfund voksede hurtigt.

Peter var den første i Californien, som dyrkede vin. Han købte en hjuldamper i San Jose, som skulle sejle folk og materiel mellem Benton City og San Francisco bugten. Han valgte selv at være kaptajn på den første rejse hjem til Benton City. Mandskabet var indianere. Det lykkedes Peter at kuldsejle damperen, så den gik ned og dermed aldring nåede frem til Benton City.

Det var, mens Peter var på en ekspedition, der ledte et ”party” fra Missouri, til Benton City og hvor han samtidigt afmærkede Lassen Trail bedre, at der blev fundet guld i Sacramento Valley. Da Lassen med sit ”party” nåede hjem til Benton City, var byen mere eller mindre forladt. De fleste havde efterladt husene, og farmene og var gået efter guldet.

Kort efter blev Benton City skyllet væk af Sacramento River, som gik over sine breder. På den måde sluttede Benton City. I dag ligger der en lille by, Vina, i nærheden af hvor Benton City lå.

Lassen søgte nu nordpå, til det område der i dag hedder Lassen County. Lassen Trail gik igennem dette område. Isaac Roop havde allerede slået sig ned, der hvor Susanville ligger i dag. Susan var Roops datter. Fra ca. 1851 er han oftest i dette område. Han bygger sig bl.a. en hytte her. I 1855 havde han en hytte ved en sø, som han kaldte Honey Lake. (I dag er søen stort set udtørret og der er en umiskendelig duft af honning i dette store område.)

Peter og Roop blev de dominerende skikkelser i området, der efterhånden fik flere nybyggere. For at skaffe lov og orden i området oprettede de et territorium, Nataqua, med Peter som præsident og Roop som sekretær, men styret i Californien tog efterhånden over.

I lange perioder søgte han ensomheden og omgikkes ofte i måneder udelukkende indianerne.

I april 1859 drog han med en gruppe på syv personer mod øst ind mod Black Rock Range i Nevada for at søge efter sølv. For at effektivisere eftersøgningen var de opdelte to mindre grupper. Peters gruppe bestod foruden Peter af Edward Clapper og Lemericus Wyatt.
En indianer, som Peter identificerede som venligsindet, dukkede en dag op med en riffel. Indianeren bad om ammunition til geværet, hvilket Peter gav ham. De tre lagde sig til at sove. Wyatt fortæller hvad der skete:

Ved daggry blev Wyatt vækket af et riffelskud. Han råbte de to andre an for at få dem op. Wyatt hev tæppet væk fra Clapper, tog ham i skulderen og vendte ham om og så, at Clapper var blevet skudt i hovedet og var død. Wyatt begyndte at løbe væk og råbte til Peter, at han skulle gøre det samme. Men Peter blev stående, gned øjnene og sagde, at han ville prøve at bestemme, hvor skuddet kom fra. I det samme lød der endnu et skud, og denne gang tog Peter sig til hjertet og sank sammen og døde kort efter.

Clapper indfangede sin hest og red uden saddel, mad og drikke de ca. 140 miles tilbage til områdets ”hovedstad”, Susanville.

Få dage senere blev der sendt en ekspedition af sted igen, denne gang for at begrave de to døde. Nogle uger senere blev der på ny sendt en ekspedition af sted. Denne gang skulle Peters og Clappers lig bringes hjem til Susanville. Peter og Clapper ligger begravet ca. 6 miles uden for Susanville. Et fredfyldt område, hvorom Peter, da han sammen med to andre fandt stedet første gang, havde udtalt, at her ville han godt begraves.

Frimurerne og Susanvilles indbyggere har indrettet en lille park omkring graven. Frimurerne har rejst et monument til ære for Peter.

Der har siden været masser af spekulationer om mordet på Lassen. Clapper og Lassen blev ramt så præcist, at de må være skudt på klos hold, og at Wyatts forklaring må være falsk. Officielt er Clapper og Lassen skudt af indianere.

Senere er området blevet opnævnt efter Peter Lassen: Lassen County. I nærheden findes: Lassen Volcanic National Park, Lassen National Forrest, Mount Lassen, Lassen Trail, Peter’s Creek, Lassen Meadows. Og i byen Susanville går navnet Lassen igen i flere skoler, veje institutioner osv.

Lassen har hjulpet tusinder af nybyggere igennem Cascade-bjergene og Sierra Nevada. En anden side af Lassen, som har været med til at give ham stor respekt, var hans hjælpsomhed og åbenhed over for såvel hvide som indianerne.

Peter Lassen var bestemt ikke en hr. hvem som helst.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Soren 18 Oct, 2010 06:41:41

Ellen, du har ret i, at mordet ikke er ordentligt afklaret, og det bliver det nok aldrig. Der blev skrevet meget om mordet i datidens aviser. Så sent som 1939 påpegede en historiker, Mrs. Ruby Johnson Swartzlow, at meget tydede på, at morderen ikke var indianer, og at en del pegede på, at morderen var Wyatt. Hun understregede følgende indicier:

· Skuddene må have været affyret på kort afstand for at kunne ramme så præcist, som tilfældet var.

· Wyatt må have set, hvem der skød, pga. den korte afstand.

· Peter Lassen havde et kort på sig, som skulle vise stedet for righoldige sølvfund i Black Rocks. Kortet var der ikke, da holdet nogle uger senere kom for at begrave de to døde.

· Hvis motivet for mordet var kortet over sølvforekomsten, så er mordet ikke begået af indianere.

· Intet var røvet fra lejren, da holdet nogle uger senere kom for at begrave de to døde. Hvis Peter og Clapper var blevet skudt af indianere, ville lejren højst sandsynlig også være blevet plyndret, men det var den ikke.

· Peter havde stort set ingen fjender. Han var afholdt og respekteret af både indianere og hvide.

En undersøgelse af Wyatts liv efter mordet 26. april 1859 kunne måske bekræfte eller afkræfte mistanken på ham. Jeg har ikke kendskab til, om nogen har foretaget en sådan undersøgelse.

Vi må nok stille os til tåls med, at vi ikke ved, hvem der myrdede Peter Lassen og Edward Clapper.

Posted by Ellen 17 Oct, 2010 21:42:18

Hvor sjovt... min første tanke, da jeg så overskriften, var 'Mount Lassen', som viste sig at ramme så nogenlunde rigtigt :-)
Peter Lassens historie var ny for mig og derfor meget spændende - jeg kendte kun navnet.... og ham Lassen var, som du siger, bestemt da ikke en Hr. Hvemsomhelst.

Specielt det sidste afsnit var jo nærmest en hel kriminalroman: Hvem skød i virkeligheden Lassen og Clapper? Og ikke mindst: Hvorfor??